COMWA spol. s r.o.

26 let na poli kovovýroby a obrábění

Firma ComWa spol. s r.o. byla založena v roce 1993 se 100% podílem českého kapitálu. Statutární sídlo je v Přešticích, v městě, nacházející se asi 20 km jižně od Plzně. V současné době má firma dva provozy. Kovovýrobu a práškovou lakovnu, které již oba sídlí v Přešticích.
Ve firmě pracuje téměř 100 zaměstnanců a její roční obrat se pohyuje kolem 140 milionů korun.
Od svého vzniku se firma zaměřuje především na dodávky zákazníkům ze SRN a ostatních západoevropských zemí, takže podíl exportu na celkových tržbách přesahuje 95%. Dlouhodobé zkušenosti s dodávkami především na náročný německý trh, kvalifikovaný tým pracovníků a odpovídající technické vybavení umožňují nabízet výrobky za příznivé ceny při dodržení požadované kvality a v krátkých dodacích lhůtách. Samozřejmostí je dovoz do firmy zákazníka a celní odbavení. V SRN je našim zákazníkům k dispozici obchodní zástupce.
V roce 2005 firma získala certifikát ISO 9001 a ISO 14001.


Certifikáty

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Firma si klade tyto záměry v oblasti Politiky integrovaného systému řízení

1.

Zvýšení stability a síly firmy dosáhnout za podpory integrovaného systému řízení při trvalém zlepšování a zvyšování efektivity vykonávaných činností.

3.

Rozšíření schopnosti uspokojovat specifické požadavky zákazníka.

2.

Přizpůsobení sortimentu nabízených služeb požadavkům zákazníka a plnit tyto požadavky ve 100 % kvalitě. Činnosti vykonávat v rámci integrovaného systému řízení vždy v souladu s požadavky platných legislativních předpisů, obecně závazných předpisů, norem, jiných dalších požadavků státní správy včetně požadavků zákazníka.

4.

Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců společnosti ComWa a zaměstnanců podnikatelských subjektů v okolí areálu firmy za stav a šetrné chování k životnímu prostředí. Prosazovat zásady EMS, snižovat objem odpadů a vypouštěných látek znečišťujících životní prostředí a prevence znečišťování. Tento princip prosazovat i u dodavatelů výchozích materiálů a služeb. Přispívat prostřednictvím zpracovaných programů ke snižování objemu specifických odpadů z provozu společnosti.

5.

Veškerý nákup výrobků a nově aplikovaných i stávajících technologií přezkoumávat z hlediska integrovaného systému řízení.