CERTIFIKÁTY

 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Firma si klade tyto záměry v oblasti Politiky integrovaného systému řízení

  1. Zvýšení stability a síly firmy dosáhnout za podpory integrovaného systému řízení při trvalém zlepšování a zvyšování efektivity vykonávaných činností.
  1. Přizpůsobení sortimentu nabízených služeb požadavkům zákazníka a plnit tyto požadavky ve        100 % kvalitě. Činnosti vykonávat v rámci integrovaného systému řízení vždy v souladu s požadavky platných legislativních předpisů, obecně závazných předpisů, norem, jiných dalších požadavků státní správy včetně požadavků zákazníka.
  1. Rozšíření schopnosti uspokojovat specifické požadavky zákazníka.
  1. Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců společnosti ComWa a zaměstnanců podnikatelských subjektů v okolí areálu firmy za stav a šetrné chování k životnímu prostředí. Prosazovat zásady EMS, snižovat objem odpadů a vypouštěných látek znečišťujících životní prostředí a prevence znečišťování. Tento princip prosazovat i u dodavatelů výchozích materiálů a služeb. Přispívat prostřednictvím zpracovaných programů ke snižování objemu specifických odpadů z provozu společnosti.
  1. Veškerý nákup výrobků a nově aplikovaných i stávajících technologií přezkoumávat z hlediska integrovaného systému řízení.
 

Certifikát v PDF najdete zde.